Arthotel Tornedalen & Konsthall Tornedalen

Konst, design och natur står i centrum för både Konsthall Tornedalen och Arthotel Tornedalen (tidigare Guest House Tornedalen), som kulturentreprenören Gunhild Stensmyr är initiativtagare till. Hon kommer ursprungligen från Hedenäset i Övertorneå kommun och återvände efter fyrtio år till sin hembygd hösten 2009. Under sitt yrkesliv har hon arbetat inom konst och kultur i olika sammanhang, vilket hon tog med sig hem till Tornedalen som drivkraft för bygdens utveckling.

Hur började allt med Arthotel Tornedalen och Konsthall Tornedalen?
– Allt har sin upprinnelse i själva platsen och dess sagolika vy över Torne älv mot Finland och inte minst det faktum att inga ”fula” hus störde eller skymde sikten.

Vilka av platsens styrkor har ni använt er av?
– Naturens magiska utstrålning och platsens skönhet avgjorde. Detta fick mig att associera till konstmuseet Louisiana på den danska sidan av Öresund. Vi har flera gemensamma nämnare: allt från sandstrand till öppen vy mot ett grannland. Louisiana blickar mot Sverige och Konsthall Tornedalen mot Finland. Och vi har något som Louisiana saknar: midnattssolen. Konsthallens besökare kan sommartid uppleva en sol som aldrig går ner och på vintern en måne som lyser dygnet runt. Konsthall Tornedalen ger Torne älvdal tillbaka sin urgamla betydelse som förbindelse mellan människorna på båda sidor om gränsälven och återupplivar den naturliga samhörigheten och släktskapen som alltid funnits i älvdalen.

Hur ser ert nuläge och era visioner ut?
– Platsspecifik arkitektur och design förstärker platsens själ och ger Konsthall Tornedalen dess unika karaktär. Arkitekturen är skapad av den finländske arkitekten Anssi Lassila med team på Office for Peripheral Architecture (OOPEAA), som utsågs via en tävling där fem arkitektkontor från fem olika länder deltog: Japan, Finland, Norge, Sverige och Schweiz. Syftet var att bygga en konsthall vars arkitektur blickar framåt, skapar spänst och dialog i mötet med naturen och Tornedalens traditionella formspråk. I nuläget är alla tillstånd klara från bygglov till trafikplanering och i processen fokuserar vi nu på att finansiera det egna kapitalet. Vi är organiserade i två parallella organisationer: ett aktiebolag och en ideell förening.

Har ni planer på fler platsinnovationer?
– Ja! Att skapa en pendang till Konsthall Tornedalen, ett Centrum för hantverk, slöjd och design i en tornedalsgård i min födelseby Hedenäset. Den gamla gården ingår i en omistlig helhet av välbevarade tornedalsgårdar som tillsammans vittnar om ett välbärgat Tornedalen från den tid de bördiga markerna och jordbruket tillsammans med skog- och fiskenäringarna var huvudsakliga inkomstkällor. Pärlbandet av gårdar längs riksväg 99 lyfter fram platsens kulturhistoriska betydelse och gav mig idén att använda miljön för att utveckla och bevara form- och hantverkskunnandet i Norrbotten.

Hur kan du bidra till fortsatt utveckling av besöksnäringen i Swedish Lapland?
– Konsthall Tornedalen ska med sin kulturella och konstnärliga lyskraft bli ett självklart resmål i Barentsregionen, oavsett var man bor i världen. Konsthallen ska ur kvalitetssynvinkel kunna mäta sig med vilken konst- eller kulturinstitution som helst i världen. Bristen på kulturella mötesplatser lyser vitare än snön inte bara i Tornedalen utan i hela regionen. Vi behöver en professionell plats för berättelser om Tornedalens människor, kultur, historia och arbete. Att få människor från olika håll att resa hit och inspireras är en utmaning som kräver aktivt målgruppsarbete. Utan genomtänkta strategier för marknadsföring kommer ingen oavsett om läget är Stockholm eller Polcirkeln. Det är en pedagogisk uppgift att grunda ett förtroende mellan konst och publik oavsett var. Naturens rofylldhet och platsens skönhet öppnar våra sinnen och berikar vår upplevelse.

Vilka andra platsinnovationer känner du till i Swedish Lapland?
– Icehotel och Treehotel.