Platsinnovativa stadskärnor

Projektet "Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier" drevs 2017-2019 i syfte att utveckla kunskaper och koncept för attraktiva stadskärnor genom nytänkande synergier mellan handel och besöksnäring.

Platsinnovativa besöksmål

Projektet "Platsinnovation i Swedish Lapland" drevs 2015-2017 i syfte att utveckla kunskaper och metoder för nytänkande utveckling av attraktiva besöksmål i norra Sverige.

Se exempel på platsinnovationer