Platsinnovativa stadskärnor

Projektet "Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier" drivs 2017-2019 i syfte att utveckla kunskaper och koncept för samverkan mellan handel och besöksnäring i utvecklingen av attraktiva stadskärnor.

Platsinnovation i Swedish Lapland

Projektet "Platsinnovation i Swedish Lapland" drevs 2015-2017 i syfte att utveckla kunskaper och metoder för nytänkande utveckling av attraktiva destinationer i norr.

Se exempel på platsinnovationer