Sammanväver de komponenter, målgrupper och utvecklingsområden som är centrala för
att en plats ska upplevas som attraktiv
Exempel på platsinnovation

Platsens skönhet avgjorde

Konst, design och natur står i centrum för både Konsthall Tornedalen och Arthotel Tornedalen (tidigare Guest House Tornedalen), som kulturentreprenören Gunhild Stensmyr är initiativtagare till.

Läs mer

Ladda ned orienteringsboken för Platsinnovation

Platsinnovation är ett begrepp och koncept för nytänkande helhetsutveckling av attraktiva samhällen, regioner, besöksmål och andra sorters platser.