Platsinnovation är ett begrepp och koncept för nytänkande helhetsutveckling av attraktiva samhällen, regioner, besöksmål och andra sorters platser.

Platsinnovation väver samman de komponenter, målgrupper och utvecklingsområden som är centrala för att en plats ska upplevas som attraktiv i ett innovativt samspel. De utvecklingsområden som behöver kopplas ihop är exempelvis samhällsutveckling inom kommunen, centrumutveckling inom handeln, destinationsdesign inom besöksnäringen och etableringsprocesser inom näringslivet. För att åstadkomma detta länkar platsinnovation ihop aktörer och processer i olika samhällssektorer (privat, offentlig och idéburen sektor), i olika branscher (besöksnäring, handel, industri m.fl.) och i olika målgrupper (befintliga och potentiella invånare, besökare, företagare och investerare). Platsinnovation skapar dessutom ett innovativt samspel mellan tre centrala komponenter i en plats attraktivitet: fysisk gestaltning, innehåll och marknadsföring.

Process för platsinnovation

Se exempel på platsinnovationer