Rapporter

Karlberg, H. & Lindberg, M. (2017). Orienteringsbok: Platsinnovation för nytänkande attraktivitet. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns att ladda ned här.

Karlberg, H. (2015). Vistas, verka, växa – att utveckla attraktiva platser genom design. Förstudie, Center för platsinnovation. Luleå: LTU Business AB.

Forskningsartiklar

Lindberg, M., Gelter, J., Karlberg, H. (2017). Tourism networking for regional place innovation in Swedish Lapland. International Journal of Innovation and Regional Development. 7(4): 257-272.

Lindberg, M., Ericson, Å., Gelter, J., Karlberg, H. (2015). Social change through place innovation. Design Research Journal. (1): 9-13.

I media

Krönika "Platsinnovation leder till levande samhällen": http://www.affarerinorr.se/nyheter/2015/maj/150529-kroenika-helena-karlberg/#.VWsjnNrtmkq

Artikel "Platsinnovation i Swedish Lapland ska skapa attraktiva samhällen": http://www.svid.se/sv/Om-SVID/Aktuellt/2015/Platsinnovation-i-Swedish-Lapland-ska-skapa-attraktiva-samhallen/

Artikel "Innovationer runt snö och is lockar": https://www.ltu.se/ltu/media/news/Innovationer-runt-sno-och-is-lockar-1.160390

Artikel "Från idé till färdig produkt": http://www.svid.se/sv/Om-SVID/Aktuellt/2016/Fran-ide-till-fardig-produkt/

Artikel "Platsinnovationer i Swedish Lapland": http://bfuf.se/projekt/platsinnovationer-i-swedish-lapland/

Artikel "Miljoner till projekt om platsinnovation": http://www.piteasciencepark.se/miljoner-till-projekt-om-platsinnovation/

Artikel "Piteå Science Park föreläser i riksdagen om platsinnovation": http://www.piteasciencepark.se/pitea-science-park-forelaser-i-riksdagen-om-platsinnovation/

Artikel "Jag har en passion för att se människor växa": http://www.motivation.se/innovation/intervju/jag-har-en-passion-att-se-manniskor-vaxa

Krönika "Piteå i framkant för cirkulär ekonomi": http://norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Regionalt-utvecklingsuppdrag/Kronika/Tidigare-Kronikor/Helena-Karlberg/

Se exempel på platsinnovationer