Orienteringsböcker

Lindberg, M., Karlberg, H., Balogh, J. (2019). Orienteringsbok: Platsinnovativa stadskärnor genom nyskapande synergier. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns att läsa här.

Karlberg, H. & Lindberg, M. (2017). Orienteringsbok: Platsinnovation för ett attraktivt samhälle. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns att läsa här.

Forskningspublikationer

Lindberg, M., Wikberg Nilsson, Å., Segerstedt, E., Hidman, E., Nilsson, K. L., Karlberg, H., Balogh, J. (2020). Co-Creative Place-Innovation in an Arctic Town. Journal of Place Management and Development. Finns att läsa här.

Lindberg, M., Johansson, K., Karlberg, H., Balogh, J. (2019). Platsinnovativa synergier för attraktiva stadskärnor. I Algehed, J., Eneqvist, E., Jensen, C., Lööf, J. (red). Innovation och stadsutveckling – en forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun. Göteborg: RISE, sid 189-200. Finns att läsa här.

Lindberg, M. (2019). På spaning efter platsinnovativa stadskärnor. I Öberg, M., Thufvesson, O., Bergman, B. (red.). Spaning om stadens utveckling. Forskningsrådets spaning 2019. Malmö: Svenska stadskärnor, sid 33-35. Finns att läsa här.

Lindberg, M., Johansson, K., Karlberg, H., Balogh, J. (2019). Place Innovative Synergies for City Center Attractiveness: A Matter of Experiencing Retail and Retailing Experiences. Urban Planning. 4(1). Finns att läsa här.

Lindberg, M., Gelter, J., Karlberg, H. (2017). Tourism networking for regional place innovation in Swedish Lapland. International Journal of Innovation and Regional Development. 7(4): 257-272.

Lindberg, M., Ericson, Å., Gelter, J., Karlberg, H. (2015). Samhällsdesign genom platsinnovation. Design Research Journal. (1): 9-13. Finns att läsa här.

Rapporter

Karlberg, H. (2015). Vistas, verka, växa – att utveckla attraktiva platser genom design. Förstudie, Center för platsinnovation. Luleå: LTU Business AB. Finns att läsa här.

Flinck, A. (2015). Platsens immateriella värden och dess betydelse för Platsinnovation i Swedish Lapland. Examensarbete. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns att läsa här.

I media

"Det här var faktiskt avgörande", Norran, 4 maj 2018. Finns att läsa här.

"Nytänkande får glesbygden att blomma", Extrakt, 10 april 2018. Finns att läsa här.

Nyhetsartiklar i Affärer i norr. Finns att läsa här.

 

Se exempel på platsinnovationer