Orienteringsböcker

Lindberg, M., Karlberg, H., Balogh, J. (2019). Orienteringsbok: Platsinnovativa stadskärnor genom nyskapande synergier. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns att läsa här.

Karlberg, H. & Lindberg, M. (2017). Orienteringsbok: Platsinnovation för nytänkande attraktivitet. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns att läsa här.

Forskningsartiklar

Lindberg, M., Johansson, K., Karlberg, H., Balogh, J. (2019). Place Innovative Synergies for City Center Attractiveness: A Matter of Experiencing Retail and Retailing Experiences. Urban Planning. 4(1). Finns att läsa här.

Lindberg, M., Gelter, J., Karlberg, H. (2017). Tourism networking for regional place innovation in Swedish Lapland. International Journal of Innovation and Regional Development. 7(4): 257-272.

Lindberg, M., Ericson, Å., Gelter, J., Karlberg, H. (2015). Social change through place innovation. Design Research Journal. (1): 9-13. Finns att läsa här.

Rapporter

Karlberg, H. (2015). Vistas, verka, växa – att utveckla attraktiva platser genom design. Förstudie, Center för platsinnovation. Luleå: LTU Business AB.

Flinck, A. (2015). Platsens immateriella värden och dess betydelse för Platsinnovation i Swedish Lapland. Examensarbete. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns att läsa här.

 

Se exempel på platsinnovationer